Saturday, 2 April 2016

TEPATI JANJI TANDA BERIMANSetiap hari kita tidak terlepas daripada mengucapkan perkataan bermaksud janji.  Fikirkan betapa banyak kita berjanji setiap hari dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang membawa maksud berjanji seperti saya akan, lain kali, lepas ini dan seumpamanya.

Semua janji perlu dianggap penting dalam kehidupan kita.  Menepati janji adalah sendi kehidupan Muslim yang menjadi tanda kepada keimanan. 

Oleh itu, jangan mudah mengucapkan janji jika difikirkan tidak mampu ditepati.  Allah memerintahkan agar setiap orang beriman menyempurnakan janji yang dibuat.  

Firman Allah bermaksud: “Wahai orang yang beriman!  Sempurnakan janji-janjimu.” (Surah al-Maidah, ayat 1).

Menepati janji adalah sifat terpuji yang harus dilakukan setiap Muslim sepertimana diamalkan di kalangan para rasul.  Kekuatan peribadi para rasul dalam menepati janji disebut dalam al-Quran, sebagai bukti kenabian seseorang nabi. 

Firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya dia (Nabi Ismail) adalah benar menepati janji, dan adalah dia seorang rasul lagi berpangkat nabi.” (Surah Maryam, ayat 54).

Diriwayatkan, Nabi Ismail telah berjanji menemui seseorang pada suatu tempat yang ditentukan.  Malangnya orang yang berjanji itu tidak datang.  Nabi Ismail terus sabar menanti orang itu selama 22 hari lamanya.  Tindakan Nabi Ismail adalah berdasarkan kemungkinan orang itu terlupa dan mungkin akan datang pada hari berikutnya apabila mengingati mengenai janji itu.

Setiap janji untuk melakukan kebaikan wajib ditepati dengan sedaya usaha.  Bagaimanapun, janji melakukan perbuatan dosa tidak wajib ditepati, bahkan haram ditepati.  Janji melakukan dosa tidak termasuk dalam maksud janji yang disuruh dilaksanakan.  Bahkan, janji melakukan keburukan adalah ditegah sama sekali.

Menepati janji menjadi amalan dalam masyarakat yang mementingkan suasana hidup yang harmoni, sejahtera dan beretika.  Masyarakat yang bertamadun dan maju mengutamakan konsep menepati janji.   

Sesungguhnya, apabila membuat janji, bermakna telah terbentuk satu tanggungjawab melaksanakannya.  Tanggungjawab adalah amanah.  Sesiapa tidak melaksanakan amanah dipanggil pecah amanah.  Individu yang mementingkan harga diri sudah tentu tidak mahu dirinya dikenali sebagai tidak amanah. 

Orang yang tidak amanah tidak akan dipercayai untuk diserahkan tugas yang penting.  Hal ini sudah tentu merugikan diri sendiri.  Sekali identiti tidak amanah terlekat pada diri, sukarlah untuk dibuang daripada ingatan orang lain.  

Sikap tidak amanah, tidak menepati janji dan bercakap bohong mempunyai kaitan rapat.   Tidak keterlaluan jika dikatakan orang tidak amanah layak dipanggil pencuri, seperti kata pepatah, senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama jadi pencuri.

No comments:

Post a Comment